DOSTĘPNOŚĆ

DOSTĘPNOŚĆ

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Koordynator do spraw dostępności

Fala

Zadania w zakresie zapewnienia dostępności w Urzędzie Miejskim w Giżycku realizowane są w ramach zespołu:


 


1) P. Natalia Paszkiewicz  – koordynator ds. dostępności, koordynator zespołu, dostępność architektoniczna,


2) P. Mirosław Domysławski - dostępność cyfrowa,


3) P. Justyna Maciejewska-Kucfir-  dostępność informacyjno – komunikacyjna.


 


Organ nadzorujący: Burmistrz Miasta Giżycka


  • Adres: Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko
  • E-mail: urzad@gizycko.pl
  • Telefon: +48 87 7324 113

Pliki do pobrania


Zarządzenie Nr 936/2022 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Miejskim w Giżycku.


Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021