Mieszkańcy

Mieszkańcy

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Odpady komunalne

Fala

Organizacją odbioru, przetwarzaniem i gospodarowaniem odpadów komunalnych powstałych na terenie Giżycka zajmuje się Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami z siedzibą w Giżycku. MZM-GO został utworzony w 2004r. i zrzesza 12 mazurskich samorządów: Gminę Banie Mazurskie, Gminę Budry, Gminę Giżycko, Miasto Giżycko, Gminę Kruklanki, Gminę Miłki, Gminę Orzysz, Gminę Pozezdrze, Miasto i Gminę Ryn, Gminę Srokowo, Miasto i Gminę Węgorzewo oraz Gminę Wydminy. Obszar działania Mazurskiego Związku obejmuje powierzchnię 2 582 km2 i zamieszkuje go około 98 tys. osób.


 
Samorządy, zrzeszone w Mazurskim Związku, podjęły wspólny wysiłek na rzecz: edukacji ekologicznej społeczeństwa, realizacji kompleksowego regionalnego programu gospodarki odpadami, zamknięcia i rekultywacji starych składowisk odpadów oraz wybudowania nowoczesnego zakładu unieszkodliwiania odpadów. Podstawą działalności Związku jest statut Związku.

W celu realizacji zadań publicznych w dziedzinie gospodarki odpadami  polegających na przetwarzaniu odpadów komunalnych,  Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami  powołał w dniu 7 grudnia 2009r. spółkę pod nazwą: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o. której wyłącznymi właścicielami są gminy wchodzące w skład Związku.


PODSTAWOWE ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

OBOWIĄZUJE PODZIAŁ NA 4 FRAKCJE I ODPADY RESZTKOWE

  • metale i tworzywa sztuczne - kolor żółty
  • szkło - kolor zielony
  • papier - kolor niebieski
  • biodegradowalne - kolor brązowy
  • zmieszane/ odpady resztkowe - kolor szary

 


PUNKTY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH | PSZOK

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW

WIELKOGABARYTY 

ELEKTROODPADY

INNE ODPADY