Mieszkańcy

Mieszkańcy

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Giżycka Karta Mieszkańca

Fala

UWAGA - GKM wydane w 2019 tracą ważność!
* Informacje na dole strony *


Giżycka Karta Mieszkańca to projekt kierowany do mieszkańców Giżycka. Karta umożliwia dostęp do szerokiego katalogu ulg i zwolnień obejmujących np. zniżki na pływalnię miejską, lodowisko czy imprezy biletowane, a także rabaty u lokalnych przedsiębiorców z rożnych branż. Operatorem karty jest Urząd Miejski w Giżycku.

 

Lokalnych przedsiębiorców zainteresowanych współpracą w ramach GKM zachęcamy do kontaktu z koordynatorem programu Katarzyną Zadrogą | Biuro Promocji i Polityki Społecznej UM Giżycko tel. 798 617 629, gkm@gizycko.pl.

 

 

Celem projektu jest promocja miasta oraz prezentacja szerokiej oferty instytucji miejskich. Giżycko diametralnie zmieniło się na przestrzeni ostatnich kilku lat, zarówno jego miejski krajobraz, jak i oferta kulturalna. Karta zapewni mieszkańcom dostęp do poszczególnych usług w promocyjnych cenach, dzięki czemu będą mogli na nowo poznać swe miasto. 

 

Kto może otrzymać Giżycką Kartę Mieszkańca?

Każdy mieszkaniec Giżycka, który:

rozlicza podatek dochodowy w Urzędzie Skarbowym w Giżycku i deklaruje w swoim zeznaniu podatkowym, że jego miejscem stałego zamieszkania jest miasto Giżycko,

otrzymuje zasiłek stały z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Giżycku oraz członkowie rodzin tych osób nieuzyskujący dochodów lub osiągający dochód nieopodatkowany, których miejscem stałego zamieszkania jest Giżycko, czyli współmałżonek i dzieci (bądź osoby będące pod opieką prawną) do ukończenia 18. roku życia, zaś kontynuujący naukę do 25. roku życia.

Gdzie mogę złożyć wniosek?

Wniosek należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Giżycku, al. 1 Maja 14, pok. nr 7. Wniosek można złożyć także online. Wystarczy przesłać mailowo na adres gkm@gizycko.pl komplet wymaganych dokumentów w postaci skanów lub czytelnych zdjęć (bez dowodu osobistego) - wnioski do pobrania.

UWAGA - dokumenty prosimy przesyłać w formie zaszyfrowanej.

Wnioski w wersji papierowej są dostępne w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Giżycku.

Wymagane dokumenty. Przy składaniu wniosku należy okazać do wglądu: 

dokument tożsamości,

pierwszą stronę zeznania PIT za rok poprzedni, poświadczoną przez Urząd Skarbowy w Giżycku (zawierającą prezentatę – pieczęć Urzędu lub w przypadku rozliczania zeznania PIT drogą elektroniczną – wydrukowaną pierwszą stronę PIT oraz wydrukowane Urzędowe Poświadczenie Odbioru), a w sytuacji osoby, która w trakcie roku rozliczeniowego zamieszkała na terenie miasta Giżycka i dotychczas rozliczała się w poprzednim miejscu zamieszkania, wnioskodawca przedkłada zgłoszenie aktualizacyjne ZAP-3,

  w przypadku osób uczących się powyżej 18. roku życia i kontynuujących naukę do 25. roku życia, dokument potwierdzający kontynuację nauki (indeks lub ważną legitymację, bądź inny dokument).

  W przypadku składania wniosku online ww. dokumenty (bez dowodu osobistego) należy przesłać w postaci skanów lub wyraźnych zdjęć mailowo na adres gkm@gizycko.pl

Kiedy i gdzie odbiorę swoją Kartę?

Odbiór GKM następuje osobiście, bądź przez upoważnioną przez wnioskodawcę osobę. W przypadku osób niepełnoletnich, dokonywany jest przez wnioskodawcę - rodzica lub opiekuna prawnego. Bez upoważnienia karty mogą być odebrane przez współmałżonka, w innym przypadku potrzebne jest upoważnienie do odbioru. Kartę będzie można odebrać w Punkcie Obsługi.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA 


GKM z 2019 tracą ważność w tym roku

Program Giżycka Karta Mieszkańca funkcjonuje w naszym mieście już prawie sześć lat. W tym roku mija termin ważności kartom wydanym w 2019 r.

Niemal 12 000 - tylu giżycczan ma już naszą miejską kartę. GKM jest ważna przez pięć lat i to właśnie w tym roku upłynie termin ważności kartom wydanym w 2019 r.

Wszystkich mieszkańców, których karty tracą ważność w 2024 r., będziemy informować o konieczności złożenia nowego wniosku i przedłożenia PITu za 2023 r. - by zachować ciągłość posiadania GKM, należy to zrobić w terminie do końca kwietnia 2024 roku. Z informacją do giżycczan będziemy docierać telefonicznie, mailowo oraz przez nasze kanały - stronę gizycko.pl, media społecznościowe, plakaty rozwieszone w urzędzie, jednostkach i mieście, a także za pośrednictwem prasy i radia.

 

Poniżej kilka najważniejszych informacji:

  • Wszystkie karty wydane w 2019 r. tracą ważność w 2024 r. - bez względu na miesiąc wydania.
  • Mieszkańcy, którzy otrzymali GKM w 2019 r., by zachować ciągłość posiadania karty, będą musieli złożyć wniosek i okazać pierwszą stronę rozliczonego formularza PIT za 2023 rok + UPO w terminie do końca kwietnia 2023 r. (swój podatek będzie można rozliczać od 15 lutego).
  • Wniosek można złożyć w pok. nr 7, na parterze UM Giżycko lub mailowo na adres gkm@gizycko.pl, szczegóły: gkm.gizycko.pl.
  • Jeśli mieszkaniec, którego karta została wydana w 2019 r. nie złoży ponownie wniosku - jego karta będzie zablokowana z początkiem maja 2024 r.
  • UWAGA - Plastikowa karta pozostaje nadal ta sama, nie wymieniamy blankietów na nowe, weryfikujemy jedynie uprawnienia do posiadania GKM.
  • Jeśli jeszcze nie zaktualizowałeś swojej karty wydanej w 2018 r. – możesz to zrobić w każdej chwili!
  • Wniosek aktualizacyjny do pobrania: gizycko.pl/GKM_wniosek_aktualizacja.pdf

dekor_kwadraciki 

Organizator Programu: Urząd Miejski w Giżycku

Koordynacja: Biuro Promocji i Polityki Społecznej UM Giżycko

 

Szczegółowych informacji na temat Giżyckiej Karty Mieszkańca udziela Biuro Promocji i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Giżycku, pok. nr 116, tel. 798 617 629, gkm@gizycko.pl (koordynator programu - Katarzyna Zadroga).