Kultura

Kultura

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Nagrody w dziedzinie KULTURY

Fala

NAGRODY W DZIEDZINIE KULTURY

Co roku doceniane są osiągnięcia i inicjatywy w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury, ciekawe projekty i działania mające wpływ na mieszkańców, rozwój i promocję naszego miasta. W ciągu minionych lat nagrody otrzymali przedstawiciele stowarzyszeń, realizujących wyjątkowe przedsięwzięcia, autorzy indywidualnych projektów, organizatorzy ważnych dla giżyckiej społeczności imprez, wystaw i koncertów. Nagrody burmistrza w dziedzinie kultury przyznawane są w Giżycku od 2006 roku i trafiają w ręce wybitnych osobowości, osób współtworzących kulturalne Giżycko i wywierających duży wpływ na kierunek rozwoju kultury w naszym mieście. Bo bez kultury nie istniejemy.

 

Nagrody przyznaje Burmistrz z inicjatywy własnej lub na wniosek radnych, stowarzyszeń zrzeszających twórców, instytucji kultury, środowiska twórczego lub grup osób z danego środowiska twórczego. Burmistrz może ustanawiać i przyznawać nagrody indywidualne lub zbiorowe, o charakterze finansowym lub honorowym. Nagrody mogą otrzymać mieszkańcy Giżycka oraz osoby, których działalność związana jest z Giżyckiem. Nagroda za całokształt działalności może być przyznana tej samej osobie lub grupie osób tylko jeden raz. Każdy spośród nagrodzonych może otrzymać tylko jedną nagrodę za to samo osiągnięcie.

 

WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ

DO 30 KWIETNIA 2024 ROKU!

 


Szczegóły, dotyczące przyznania nagród z zakresu kultury:

 •  nagrody mogą otrzymywać mieszkańcy Giżycka oraz osoby, których działalność związana jest z Giżyckiem,
 •  Burmistrz może przyznać nagrody z inicjatywy własnej lub na wniosek:
  1) radnych,
  2) stowarzyszeń zrzeszających twórców,
  3) instytucji kultury,
  4) środowiska twórczego lub grup osób z danego środowiska twórczego,
 • wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:
  1) dane osobowe kandydata (kandydatów) do nagrody lub nazwę podmiotu i jego adres,
  2) informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności lub informacje o osiągnięciu, za które nagroda ma być przyznana,
  3) uzasadnienie wniosku, zawierające wskazanie charakteru działalności lub osiągnięcia oraz jego znaczenie dla kultury,
 • w razie stwierdzenia braków formalnych wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia powiadomienia,
 • wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:
  1) złożenia po terminie,
  2) cofnięcia przez wnioskodawcę,
  3) rezygnacji kandydata,
  4) braków formalnych, jeżeli nie usunięto ich w terminie.

 

Warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia złożonego zgłoszenia jest dostarczenie
wypełnionego i podpisanego wniosku z klauzulą informacyjną (wniosek .pdf ), (wniosek .doc)

 

Wypełnione wnioski należy złożyć osobiście lub korespondencyjnie na adres: Urząd Miejski, Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko do 30 kwietnia 2024 r.

 

UWAGA: po złożeniu wniosku, bardzo prosimy o niezwłoczne przesłanie go w wersji elektronicznej (edytowalnej), na adres: katarzyna.pomichowska@gizycko.pl, najpóźniej do 6 maja 2024 r.

 


Szczegółowe informacje:

 

Zarządzenie nr 1058/2022 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie wzorów wniosków o przyznanie dorocznych nagród sportowcom, trenerom i działaczom sportowym oraz nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Gminie Miejskiej Giżycko

 

Uchwała nr XXXVII/140/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie: szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokości (WYMAGANIA DOTYCZĄCE WNIOSKU) 

 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Panią Katarzyną Pomichowską z Biura Promocji i Polityki Społecznej (pok. nr 116), nr tel.: 87 7324 137/152,
e-mail:
katarzyna.pomichowska@gizycko.pl


 

 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA PRZYZNANE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH


2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |

     

Co Nowego

Fala
Nagrody w dziedzinie KULTURY | Trwa nabór

Nagrody w dziedzinie KULTURY | Trwa nabór

2024-02-22
Laureaci Nagród Burmistrza odwiedzili Ratusz

Laureaci Nagród Burmistrza odwiedzili Ratusz

2023-06-22
FOTORELACJA | Rozdanie kulturalnych Nagród Burmistrza

FOTORELACJA | Rozdanie kulturalnych Nagród Burmistrza

2023-06-05
Nagrody Burmistrza za działania na rzecz kultury trafią do laureatów

Nagrody Burmistrza za działania na rzecz kultury trafią do laureatów

2023-05-30
Nagrody w dziedzinie KULTURY | Trwa nabór

Nagrody w dziedzinie KULTURY | Trwa nabór

2023-04-13
Nagrody za osiągnięcia sportowe i kulturalne | TRWA NABÓR

Nagrody za osiągnięcia sportowe i kulturalne | TRWA NABÓR

2022-12-26
Nina Nu odebrała Nagrodę Burmistrza w dziedzinie kultury

Nina Nu odebrała Nagrodę Burmistrza w dziedzinie kultury

2022-07-25
Nagrody burmistrza w dziedzinie kultury i sportu za rok 2021 przyznane | fotorelacja

Nagrody burmistrza w dziedzinie kultury i sportu za rok 2021 przyznane | fotorelacja

2022-07-01
Nagrody w dziedzinie KULTURY | Trwa nabór

Nagrody w dziedzinie KULTURY | Trwa nabór

2022-03-31
Wręczenie Nagrody Burmistrza w dziedzinie kultury | Kama Fundichely

Wręczenie Nagrody Burmistrza w dziedzinie kultury | Kama Fundichely

2022-03-24
Wręczenie Nagrody Burmistrza w dziedzinie kultury | Nina Nu

Wręczenie Nagrody Burmistrza w dziedzinie kultury | Nina Nu

2022-01-14
Wręczenie Nagród Burmistrza w dziedzinie kultury za 2020 r.

Wręczenie Nagród Burmistrza w dziedzinie kultury za 2020 r.

2021-12-13
Pierwsze nagrody sportowe wręczone | Taniec i karate

Pierwsze nagrody sportowe wręczone | Taniec i karate

2021-12-13
Nagrody Burmistrza Giżycka w dziedzinie KULTURY i SPORTU za 2020 rok | Znamy laureatów

Nagrody Burmistrza Giżycka w dziedzinie KULTURY i SPORTU za 2020 rok | Znamy laureatów

2021-11-30
NAGRODY BURMISTRZA GIŻYCKA W DZIEDZINIE KULTURY ZA ROK 2019

NAGRODY BURMISTRZA GIŻYCKA W DZIEDZINIE KULTURY ZA ROK 2019

2020-11-30
Nagrody Burmistrza Giżycka w dziedzinie kultury i sportu za rok 2018 | Uroczysta gala

Nagrody Burmistrza Giżycka w dziedzinie kultury i sportu za rok 2018 | Uroczysta gala

2019-05-22
Nagrody Burmistrza Giżycka w dziedzinie kultury i sportu za rok 2017 | 12 czerwca

Nagrody Burmistrza Giżycka w dziedzinie kultury i sportu za rok 2017 | 12 czerwca

2018-06-11
NAGRODY BURMISTRZA GIŻYCKA W DZIEDZINIE SPORTU I KULTURY ZA ROK 2016 ROZDANE

NAGRODY BURMISTRZA GIŻYCKA W DZIEDZINIE SPORTU I KULTURY ZA ROK 2016 ROZDANE

2017-04-26
Nagrody Burmistrza Giżycka w dziedzinie sportu i kultury rozdane

Nagrody Burmistrza Giżycka w dziedzinie sportu i kultury rozdane

2017-04-21
Nagrody Burmistrza Giżycka w dziedzinie kultury i sportu za rok 2016 - uroczysta gala już 21 kwietnia

Nagrody Burmistrza Giżycka w dziedzinie kultury i sportu za rok 2016 - uroczysta gala już 21 kwietnia

2017-04-21