Slider

Baza firm

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Szkoły licealne, zawodowe, technika

Wave

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Giżycku

+48 87 428 36 59

I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego

+48 87 428 22 30

II Liceum Ogólnokształcące im. Gustawa Gizewiusza

+48 87 428 55 43

Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. KEN

+48 87 428 30 21

Technikum Nr 2 (ZSE)

+48 87 428 30 21

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 (ZSE)

+48 87 428 30 21

Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu

+48 87 428 24 84

Technikum Inżynierii Środowiska I Melioracji (ZSKŚiA)

+48 87 428 24 84

Technikum Agrobiznesu (ZSKŚiA)

+48 87 428 24 84

Technikum Rybactwa Śródlądowego (ZSKŚiA)

+48 87 428 24 84

Technikum Architektury Krajobrazu (ZSKŚiA)

+48 87 428 24 84

Technikum Rolnicze (ZSKŚiA)

+48 87 428 24 84

Technikum Budowlane (ZSKŚiA)

+48 87 428 24 84

Zespół Szkół Zawodowych

+48 87 428 32 41

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (ZDZ)

+48 87 428 22 16

Liceum Ogólnokształcące (ZDZ)

+48 87 428 22 16

Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (ZDZ)

+48 87 428 22 16

Technikum (ZDZ)

+48 87 428 22 16

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 (ZSZ)

+48 87 428 32 41

Technikum nr 3 (ZSZ)

+48 87 428 32 41

Technikum Uzupełniające nr 2 (ZSZ)

+48 87 428 32 41

Technikum Informatyczne Nr 1 (CE "Edukacja")

+48 87 428 40 74

Technikum nr 4 (CE "Edukacja")

+48 87 428 40 74

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (CE "Edukacja")

+48 87 428 40 74

Uzupeł. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (CE "Edukacja")

+48 87 428 40 74

Liceum Profilowane dla Dorosłych (CE "Edukacja")

+48 87 428 40 74

Technikum Uzupełniające dla Dorosłych (CE "Edukacja")

+48 87 428 40 74