PomagamyUkrainie. gizycko. pl

PomagamyUkrainie. gizycko. pl

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

WAŻNE KONTAKTY

Fala

INFOLINIA WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

987 


CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO W PRZYPADKU ZAGROŻENIA ŻYCIA LUB ZDROWIA

112


INFOLINIA URZĘDU DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW

47 721 75 75


LEGALIZACJA POBYTU

www.ua.gov.pl


KONTAKTY GIŻYCKO:


CAŁODOBOWY NUMER STRAŻY MIEJSKIEJ

986


ZWIĄZEK UKRAIŃCÓW W POLSCE, oddział Mazurski

(tel. w języku ukraińskim)

502 535 696


Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie zebrał na plakatach i ulotkach wszystkie najważniejsze informacje dla uchodźców z Ukrainy. 


Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy przed konfliktem zbrojnym są wpuszczane do Polski. Nasz kraj udziela schronienia każdej osobie, której życie jest zagrożone - bez względu na jej narodowość. Dominującą grupą uchodźców w Polsce są obywatele Ukrainy, ale wśród osób odprawianych przez Straż Graniczną znajdują się też obywatele USA, Nigerii, Indii, Gruzji i innych państw. Wszystkie osoby wpuszczane do Polski są weryfikowane przez Straż Graniczną. Wobec tych, w stosunku do których są wątpliwości, np. nie posiadają dokumentów, funkcjonariusze Straży Granicznej stosują odpowiednie procedury sprawdzające. Żadna osoba, która otrzymała schronienie w Polsce nie zostanie odesłana do państwa ogarniętego wojną - informuje Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie.

 

Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy przed konfliktem zbrojnym, które nie mają zapewnionego miejsca pobytu (noclegu) w Polsce, mogą udać się do punktu recepcyjnego. Otrzymają tam informacje na temat pobytu w Polsce, posiłek, podstawową opiekę medyczną, miejsce na odpoczynek oraz zostanie im wskazane tymczasowe zakwaterowanie. Wszyscy mają dostęp do bezpłatnej opieki medycznej i polskiej służby zdrowia - czytamy na stronie Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

 

 

>>INFORMACJE DLA OBYWATELI UKRAINY<<

(pomoc dla obywateli Ukrainy, najczęściej zadawane pytania,
informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy, edukacja,

świadczenia ZUS, Pomoc prawna, koordynacja pomocy humanitarnej)

 


DZIAŁANIA W GIŻYCKU

 

Specjalny Zespół Zarządzania Kryzysowego w związku z działaniami wojennymi na Ukrainie, zajmować się będzie sytuacją w Mieście we współpracy z Wojewódzkim i Powiatowym Zespołem oraz pomocą dla mieszkańców Dubna:

  • Miasto: współpraca z Zespołami wyższego szczebla zgodnie ze strukturą Zarządzania Kryzysowego, infrastruktura, lokale, wyżywienie, łączność, transport etc.
  • Związek Ukraińców w Polsce: zbiórki niezbędnych rzeczy, zbiórki finansowe, koordynacja kontaktów z Ukrainą, tłumaczenia językowe etc.

Ważne. Wszelkie sprawy związane z infrastrukturą - prosimy zgłaszać do Miasta.

Wszelkie zbiórki - Związek Ukraińców w Polsce i Parafia Greckokatolicka (Cerkiew) na ul. Białostockiej.

 

Przedsiębiorcy - deklaracje pomocy długoterminowej w postaci zatrudnienia, zapewnienia pracy osobom, które do nas przyjadą, prosimy przesyłać na e-mail burmistrz@gizycko.pl.