Projekty

Projekty

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Fala

BGK

 

Rządowy Program Odbudowy Zabytków ma na celu odbudować blask zabytków w całej Polsce.
Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK. Jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o bezzwrotne dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Gmina Miejska Giżycko w ramach I edycji programu otrzymała dofinansowanie na następujące zadania:

  1. Wymiana ogrodzeń na cmentarzach wojennych w Giżycku – dofinansowanie 294 000,00 zł
  2. Konserwacja i renowacja ogrodzenia szpitala miejskiego w Giżycku - wzdłuż ulicy Warszawskiej – dofinansowanie 372 400,00 zł
  3. Prace remontowe na cmentarzu przy ul. Warszawskiej w Giżycku – dofinansowanie 490 000,00 zł

 

Obecnie oczekujemy na informacje o wynikach w ramach II edycji.

Szczegółowe informacje dotyczące programu na stronie: https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/