Debata nad raportem o stanie gminy

Podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej Giżycku w dniu 20 czerwca 2024 r. odbędzie się debata nad raportem o stanie gminy za rok 2023. Będą w niej mogli wziąć udział Mieszkańcy Giżycka, którzy złożą Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Giżycku pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób - warunek ten wynika z ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 r. – art. 28aa ust. 7 pkt2.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 19 czerwca 2024 r. w Biurze Rady Miejskiej (pok. nr 1, parter), Al. 1 Maja 14, w godzinach pracy urzędu. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

 

Z raportem można zapoznać się:

– w Biurze Rady Miejskiej, Al. 1 Maja 14 (pok. nr 1, parter), 11-500;

– w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Giżycku: https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/17931/wiadomosc/756298/raport_o_stanie_gminy , w zakładce Raport o stanie gminy.